BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
ul. Walerego Sławka 10
30-633 Kraków

 

INFORMACJA DLA KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH I GOŚCI PRZYBYWAJĄCYCH DO SIEDZIBY ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

 

tel.      :   (12) 616-6300
tel. fax :   (12) 616-6301
email:
sekretariat@zis.krakow.pl
strona WWW: www.zis.krakow.pl

 


Uchwała Nr LXXXI/1244/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie i zatwierdzenia jej statutu.


Zgodnie z uchwałą nr XLIX/637/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. z dniem 1 pażdziernika 2008 roku została utworzona nowa jednostka Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Zadania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie reguluje statut.


Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie jednostki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.