Pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w indywidualnej sprawie, publikowane na podstawie art. 14i §3 w związku z art. 14j §3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.)


Interpretacja indywidualna 1   Podatek od nieruchomości - muzea rejestrowe

Interpretacja indywidualna 2   Dzierżawa przedmiotów opodatkowania a podatek od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 3 ze zmianą  Opodatkowanie dróg wewnętrznych w latach 2004-2006

Interpretacja indywidualna 4   Opodatkowanie nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji materiałów budowlanych (preferencyjna stawka uchwałowa)

Interpretacja indywidualna 5   Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 6   Opodatkowanie jednostek oświatowych

Interpretacja indywidualna 7   Opodatkowanie gabinetu profilaktyki zdrowotnej

Interpretacja indywidualna 8   Opodatkowanie budynku zajętego na prowadzenie świadczeń terapeutycznych

Interpretacja indywidualna 9   Opodatkowanie działki wpisanej do rejestru zabytków

Interpretacja indywidualna 10 Opodatkowanie korytarzy

Interpretacja indywidualna 11 Opodatkowanie lokali mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

Interpretacja indywidualna 12 Podatek od nieruchomości - ulga „elewacyjna"

Interpretacja indywidualna 13 Opodatkowanie miejsc postojowych w garażu podziemnym

Interpretacja indywidualna 14 Podatek od nieruchomości - ulga „elewacyjna"

Interpretacja indywidualna 15 Organ właściwy w sprawie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 16 Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 17 Opodatkowanie domów pomocy społecznej

Interpretacja indywidualna 18 Podatek od nieruchomości - ulga „elewacyjna"

Interpretacja indywidualna 19 Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych budynków

Interpretacja indywidualna 20 Powstanie i ustanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości w zakresie budowli

Interpretacja indywidualna 21 Opodatkowanie budowli - parking na budynku

Interpretacja indywidualna 22 Opodatkowanie gruntów rolnych oddanych w dzierżawę

Interpretacja indywidualna 23 Opłata skarbowa od prokury

Interpretacja indywidualna 24 Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych budynków

Interpretacja indywidualna 25 Zwolnienia gruntów położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody

Interpretacja indywidualna 26 Opodatkowanie budynków zajętych krótkotrwale na działalność gospodarczą

Interpretacja indywidualna 27 Podatnik podatku od budowli

Interpretacja indywidualna 28 Opodatkowanie części wspólnych budynku

Interpretacja indywidualna 29 Opodatkowanie stacji transformatorowej

Interpretacja indywidualna 30 Podatek od nieruchomości - względy techniczne

Interpretacja indywidualna 31 Zwolnienie budynków zajętych przez organizacje pożytku publicznego

Interpretacja indywidualna 32 Opodatkowanie części wspólnych budynku

Interpretacja indywidualna 33 Opodatkowanie garaży w budynkach

Interpretacja indywidualna 34 Opodatkowanie garaży w budynkach

Interpretacja indywidualna 35 Opodatkowanie dróg wewnętrznych w spółdzielniach mieszkaniowych

Interpretacja indywidualna 36 Opodatkowanie garaży w budynkach

Interpretacja indywidualna 37 Opodatkowanie kościołów

Interpretacja indywidualna 38 Opodatkowanie garaży w budynkach

Interpretacja indywidualna 39 Zwolnienia w podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 40 Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 41 Podatnik podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 42 Opodatkowanie budowli

Interpretacja indywidualna 43 Podatek od nieruchomości – względy techniczne

Interpretacja indywidualna 44 Działalność gospodarcza w mieszkaniu – podatek od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 45 Podatek od nieruchomości od części budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej

Interpretacja indywidualna 46 Hostel w budynku mieszkalnym – podatek od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 47 Opodatkowanie pojazdów specjalnych – podatek od środków transportowych

Interpretacja indywidualna 48 Opodatkowanie linii energetycznych

Interpretacja indywidualna 49 Zwolnienie budynków wpisanych indywidualnie do rejestrów zabytków

Interpretacja indywidualna 50 Zwolnienie jednostek oświatowych

Interpretacja indywidualna 51 Stosowanie stawek preferencyjnych – prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu

Interpretacja indywidualna 52 Opodatkowanie spółdzielni mieszkaniowych

Interpretacja indywidualna 53 Opodatkowanie kontenerów

Interpretacja indywidualna 54 Zwolnienie muzeum

Interpretacja indywidualna 55 Podatnik podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 56 Działalność gospodarcza w mieszkaniu – podatek od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 57 Opodatkowanie organizacji pożytku publicznego

Interpretacja indywidualna 58 Opodatkowanie budowli

Interpretacja indywidualna 59 Zwolnienie organizacji pożytku publicznego

Interpretacja indywidualna 60 Opodatkowanie poddasza użytkowego

Interpretacja indywidualna 61 Podatnik podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 62 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Interpretacja indywidualna 63 Zwolnienienia dla szpitali - podatek od nieruchomości (I SA/Kr 1967/10 i II FSK 1499/11)

Interpretacja indywidualna 64 Zwolnienia uchwałowe od podatku od nieruchomości (I SA/Kr 51/11 i II FSK 2166/11)

Interpretacja indywidualna 65 Zwolnienia od podatku od nieruchomości (I SA/Kr 1285/11)

Interpretacja indywidualna 66 Opodatkowanie garaży podatkiem od nieruchomości (interpretacja uchylona: I SA/Kr 2177/11, I SA/Kr 1533/12, II FSK 883/13)

Interpretacja indywidualna 67 Opodatkowanie garaży podatkiem od nieruchomości (I SA/Kr 467/12 oraz I SA/Kr 581/13 i II FSK 2289/13)

Interpretacja indywidualna 68 Opodatkowanie garaży podatkiem od nieruchomości (I SA/Kr 1711/12, II FSK 2521/13)

Interpretacja indywidualna 69 Stawka opodatkowania podatkiem od nieruchomości, względy techniczne dotyczące gruntu (I SA/Kr 200/13)

Interpretacja indywiudalna 70 Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od nowego budynku (I SA/Kr 581/13)

Interpretacja indywiudalna 71 Opodatkowanie stowarzyszeń podatkiem od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 72 Stawki podatku od nieruchomości - stowarzyszenie

Interpretacja indywidualna 73 Podatnik podatku od nieruchomości- spółka w organizacji

Interpretacja indywidualna 74 Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 75 Podatnik podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 76 Wartość budowli do opodatkowania podatkiem od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 77 Stawka podatku od nieruchomości od lokalu mieszkalnego gdzie zarejestrowano działalność gospodarczą

Interpretacja indywidualna 78 Zwolnienie od podatku od nieruchomości – działalność oświatowa

Interpretacja indywidualna 79 Zwolnienie od podatku od nieruchomości – działalność oświatowa

Interpretacja indywidualna 80 Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 81 Zwolnienia uchwałowe od podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 82 Stawki podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 83 Podatek od nieruchomości – części wspólne

Interpretacja indywidualna 84 Podatek od nieruchomości – części wspólne

Interpretacja indywidualna 85 Kurator a podatek od nieruchomości

Interpretacja indywiudalna 86 Podatnik podatku od nieruchomości

Interpretacja indywidualna 87 Podatek od nieruchomości – części wspólne

Interpretacja indywidualna 88 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 89 Podatek od nieruchomości – części wspólne

Interpretacja indywidualna 90 Podatek od nieruchomości - względy techniczne

Interpretacja indywidualna 91 Podatek od nieruchomości - zajęcie budynku mieszkalnego na działalność gospodarczą

Interpretacja indywidualna 92 Podatek od nieruchomości - właściwa stawka podatku

Interpretacja indywidualna 93 Podatek od nieruchomości - względy techniczne

Interpretacja indywidualna 94 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 95 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 96 Podatek od nieruchomości - stawka podatku od budynku

Interpretacja indywidualna 97 Podatek od nieruchomości - zajęcie budynku mieszkalnego na działalność gospodarczą

Interpretacja indywidualna 98 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 99 Opłata skarbowa - pełnomocnictwo złożone do organu egzekucyjnego

Interpretacja indywidualna 100 Podatek od nieruchomości - względy techniczne

Interpretacja indywidualna 101 Podatek od nieruchomości - nowa budowla (interpretacja uchylona wyrokiem WSA w Krakowie z 13.01.2016r. sygn. I SA/Kr 1695/15)

Interpretacja indywidualna 102 Podatek od nieruchomosci - części wspólne

Interpretacja indywidualna 103 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 104 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 105 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 106 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 107 Podatek od nieruchomości - zwolnienie jednostek oświatowych

Interpretacja indywidualna 108 Podatek od nieruchomości - zakończenie budowy

Interpretacja indywidualna 109 Podatek od nieruchomości - część budynku na cudzym gruncie

Interpretacja indywidualna 110 Podatek od nieruchomości - stawka uchwałowa (sport)

Interpretacja indywidualna 111 Podatek od nieruchomości - samoistny posiadacz

Interpretacja indywidualna 112 Podatek od nieruchomości - działalność gospodarcza w mieszkaniu

Interpretacja indywidualna 113 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 114 Podatek od nieruchomości - stawka dla stowarzyszeń

Interpretacja indywidualna 115 Podatek od nieruchomości - stawka dla stowarzyszeń

Interpretacja indywidualna 116 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywidualna 117 Podatek od nieruchomości - budowle spółdzielni mieszkaniowych

Interpretacja indywidualna 118 Podatek od nieruchomości - podatek od mieszkań firmowych dla pracowników

Interpretacja indywidualna 119 Podatek od nieruchomości - jednostki oświatowe

Interpretacja indywidualna 120 Podatek od nieruchomości - jednostki oświatowe

Interpretacja indywidualna 121 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie basenu przeciwpożarowego

Interpretacja indywidualna 122 Podatek od nieruchomości - działalność gospodarcza instytutu naukowego

Interpretacja indywidualna 123 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa składanego do organu egzekucyjnego 

Interpretacja indywidualna 124 Podatek od nieruchomości - względy techniczne

Interpretacja indywidualna 125 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie spółdzielni mieszkaniowych

Interpretacja indywidualna 126 Podatek od nieruchomości - osoba podatnika

Interpretacja indywidualna 127 Podatek od nieruchomości - osoba podatnika

Interpretacja indywidualna 128 Podatek od nieruchomości - zwolnienie stowarzyszeń

Interpretacja indywidualna 129 Podatek od nieruchomości - stawka "zdrowotna"

Interpretacja indywidualna 130 Podatek od nieruchomości - osoba podatnika

Interpretacja indywidualna 131 Podatek od nieruchomości - nowa budowla

Interpretacja indywidualna 132 Podatek od nieruchomości - stawka od lokalu niemieszkalnego w budynku mieszkalnym w posiadaniu przedsiębiorcy (interpretacja uchylona wyrok I SA/Kr 1430/16 i II FSK 1422/17)

Interpretacja indywidualna 133 Podatek od nieruchomości - nowa budowla

Interpretacja indywidualna 134 Podatek od nieruchomości - stawka uchwałowa dla żłobków

Interpretacja indywidualna 135 Podatek od nieruchomości - budowle spółdzielni mieszkaniowych

Interpretacja indywidualna 136 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie stacji LNG

Interpretacja indywidualna 137 Podatek od nieruchomości - osoba podatnika (wyrok I SA/Kr 595/17)

Interpretacja indywidualna 138 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przeprowadzka zobowiązanego

Interpretacja indywidualna 139 Podatek od nieruchomości - osoba podatnika

Interpretacja indywiudalna 140 Podatek od nieruchomości - stawka dla działalności leczniczej

Interpretacja indywidualna 141 Podatek od nieruchomości - stawka od budynków i gruntów zajętych na działalność sportową

Interpretacja indywidualna 142 Podatek od nieruchomości - zajęcie budynku mieszkalnego na działalność gospodarczą

Interpretacja indywidualna 143 Podatek od nieruchomości - budowle spółdzielni mieszkaniowej

Interpretacja indywidualna 144 Podatek od nieruchomości - zwolnienie kościelnej osoby prawnej

Interpretacja indywidualna 145 Podatek od nieruchomości - zwolnienie jednego ze współwłaścicieli

Interpretacja indywidualna 146 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie hali namiotowej

Interpretacja indywidualna 147 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od poświadczania za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa

Interpretacja indywiudalna 148 Podatek od nieruchomości - osoba podatnika

Interpretacja indywidualna 149 Podatek od nieruchomości - zwolnienie kościołów a działalność gospodarcza

Interpretacja indywidualna 150 Podatek od nieruchomości - stawka podatku od hali garażowej będącej własnością spółdzielni mieszkaniowej

Interpretacja indywidualna 151 Podatek od nieruchomości - osoba podatnika

Interpretacja indywidualna 152 Podatek od nieruchomości - grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Interpretacja indywidualna 153 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie placu postojowego jako budowli

Interpretacja indywidualna 154 Podatek od nieruchomości - części wspólne - interpretacja zmieniona (patrz: interpretacja indywidualna 157)

Interpretacja indywidualna 155 Podatek od nieruchomości - budynek mieszkalny zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej

Interpretacja indywiudalna 156 Podatek od nieruchomości - osoba podatnika

Interpretacja indywidualna 157 Podatek od nieruchomości - części wspólne

Interpretacja indywiudalna 158 Podatek od nieruchomości - stawka preferencyjna dla żłobków

Interpretacja indywidualna 159 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie myjni samochodowej

Interpretacja indywidualna 160 Podatek od nieruchomości - zwolnienie budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i sportu

Interpretacja indywidualna 161 Podatek od nieruchomości - opodatkowanie części wspólnych budynku

Interpretacja indywidualna 162 Podatek od nieruchomości - zwolnienie budynków wpisanych indywidualnie do rejestrów zabytków

Interpretacja indywidualna 163 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 164 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 165 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 166 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 167 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 168 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 169 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 170 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 171 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 172 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 173 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 174 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa 

Interpretacja indywidualna 175 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 176 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 177 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa 

Interpretacja indywidualna 178 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 179 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 180 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 181 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 182 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 183 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa 

Interpretacja indywidualna 184 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Interpretacja indywidualna 185 Opłata skarbowa - opłata skarbowa od pełnomocnictwa 

Interpretacja indywidualna 186 Podatek od nieruchomości i rolny - opodatkowanie gruntów dzierżawionych fundacji