Maria Kolińska Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji

kontakt : Wydział Geodezji UMK 

Zarządzenie Nr 2479/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 września 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Geodezji

Do zakresu działań Geodety Powiatowego należy:

  1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
  2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
  3. Zakładanie osnów szczegółowych.
  4. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej.
  5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
  6. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-14 09:29:57
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2018-10-01 10:08:34
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2018-02-15 14:00:17
IWONA PAJĄK
 Edycja
2017-03-17 11:58:17
IWONA PAJĄK
 Edycja
2016-06-09 12:05:59
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2016-04-13 08:12:32
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2015-04-29 08:23:30
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2014-10-28 12:04:27
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2014-04-02 14:00:33
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja
2013-09-30 12:23:38
SYLWIA KUŁAGA
 Edycja