Zwierzęta domowe – psy ras uznawanych za agresywne, rejestr zwierząt objętych przepisami Unii Europejskiej

Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną wymaga zezwolenia na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 638).

Zezwolenia takie wydaje się na wniosek, który należy złożyć do Referatu Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt - procedura WS-29

Wykaz raz psów uznawanych za agresywne reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. (DZ.U. Nr 77, poz. 687) i obejmuje następujące rasy:

 1. amerykański pit bull terier
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin)
 3. buldog amerykański
 4. dog argentyński
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario)
 6. tosa inu
 7. rottweiler
 8. akbash dog
 9. anatolian karabash
 10. moskiewski stróżujący
 11. owczarek kaukaski

Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie przepisów prawa UE