EDUKACJA EKOLOGICZNA

W ramach Edukacji Ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, Wydział Kształtowania Środowiska organizuje szereg akcji t.j. kampanie, warsztaty, pikniki ekologiczne które mają na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców Miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży na temat ochrony środowiska oraz promowania wśród nich postaw proekologicznych.

 

Zaliczają się do nich miedzy innymi:

  • Dni Ziemi
  • Światowy Dzień Ochrony Środowiska
  • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
  • warsztaty pn. „Jestem Eko przedszkolakiem”
  • warsztaty dla nauczycieli klas I-III
  • ekcje na ścieżce edukacyjnej na składowisku odpadów komunalnych BARYCZ
  • sadzonki pylolubne dla mieszkańców Miasta Krakowa

 

Szczegółowe informacje na temat ww. akcji dostępne są na stronie http://jestemekowkrakowie.pl/