BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 165

JAK PRACUJEMY 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 17.00.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 165

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

7.00– 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

 Zabawy indywidualne i małych grupkach ( korzystanie z układanek i gier stolikowych )

 Zabawy wg zainteresowań dzieci z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych

 Utrwalenie poznanych w przedszkolu wierszy i piosenek

 Zabawy zorganizowane w kole i przy muzyce

 Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę

 Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne

 

8.30 – 9.15 ŚNIADANIE

 

 Przygotowanie do śniadania - wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych

 Czynności samoobsługowe

 Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywani posiłków

 Kulturalne zachowanie się przy stole

 Spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe

 

 

 

9.15 – 10.15 ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

 9.15 – 9. 45 Planowane, zintegrowane zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego( dzieci dzieci młodsze )

 9.15 – 10.15 Planowane, zintegrowane zajęcia wychowawczo dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową i przyjęte programy wychowania przedszkolnego ( dzieci starsze )

 

9.45 – 11.00 ZABAWY NA POWIETRZU

 

 9.45 – 10.45 Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym ( zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń ogrodowych ( dzieci młodsze )

 10.15 – 11.00 zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym ( zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń ogrodowych ( dzieci starsze )

 Obserwacje przyrodnicze i prace gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym (bezpieczne korzystanie z narzędzi i przyborów )

 Spacery i wycieczki poza teren przedszkola ( zachowanie bezpieczeństwa )

 Ustalenie zasad i norm panujących w grupie przedszkolnej

 W zależności od pogody – zabawy dowolne w sali oparte na spontanicznej aktywności dzieci oraz zabawy wspierające integrację grupy ).

 

11.00 – 12.00 DRUGIE ŚNIADANIE

 

 Czynności organizacyjno-porządkowe - wdrażanie do samodzielnego przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy

 Wdrażanie do samodzielności

 Spożywanie drugiego śniadania ( zachęcanie do spożywania, komponowanie własnych kanapek ).

 

12.00– 13.30 LEŻAKOWANIE, RELAKSACJA

 

 12.00 – 13.30 Leżakowanie ( słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajkoterapia – dzieci 3 letnie)

 12.00 – 12.30 Relaksacja, bajkoterapia, ( dzieci 4- letnie i starsze )

 Zabawy wg inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych lub w pogodne dni zabawy w ogrodzie przedszkolnym ( dzieci 4- letnie i starsze )

 Ćwiczenia utrwalające poznane wiadomości oraz umiejętności dzieci

 Zajęcia specjalistyczne w ramach udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej

 Praca indywidualna lub w małych zespołach dzieci o charakterze stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym ( dzieci 4- letnie i starsze ).

 Zajęcia dodatkowe ( dzieci starsze )

 

13.30- 14.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU I OBIAD

 

 Czynności organizacyjno porządkowe oraz samoobsługowe dzieci w łazience

 Obiad – praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami

 Zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych pokarmów

 

 

 

14.30 – 17.00 REALIZACJA ZAJĘĆ Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ I NNNE.

 

 Zabawy w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci

 Praca z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym stymulująco – kompensacyjnum i wychowawczym

 Zajęcia specjalistyczne

 Zajęcia dodatkowe ( dzieci młodsze )

 Prace porządkowe oraz rozchodzenie się dzieci do domu.

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Finansowane z budżetu gminy:

- religia

- gimnastyka korekcyjna

- taniec towarzyski

- rytmika

- szachy

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR LUCYNA ZIMOWSKA
Osoba publikująca:
ELŻBIETA UTRACKA
Data wytworzenia:
2007-12-03
Data publikacji:
2011-10-18
Data aktualizacji:
2020-04-20