Dokument archiwalny

XII edycja konkursu
MECENAS KULTURY KRAKOWA
ROKU 2007Rozpoczynamy realizację dwunastej edycji konkursu Mecenas Kultury Krakowa. Jego ideą jest wspieranie i stymulowanie współpracy pomiędzy środowiskiem gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz gospodarzami obiektów zabytkowych na terenie Krakowa.
Tytuły Mecenasa Kultury Krakowa przyznawane są corocznie za dany rok kalendarzowy. podmiotom gospodarczym, które w najbardziej widoczny sposób wspierają finansowo realizowane na terenie Krakowa przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne lub ich organizatorów.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/294/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. w bieżącym roku zostaną przyznane trzy tytuły Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2007 w trzech równorzędnych kategoriach:
  • za wysoki wkład we współfinansowanie podmiotów lub przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych związanych z Krakowem, oceniany według kryterium proporcjonalności wkładu finansowego w stosunku do wyników gospodarczych,
  • za najciekawszą formę i efektywność tegoż mecenatu ustaloną według kryterium najlepszego lub niekonwencjonalnego pomysłu, ciągłości mecenatu nad jednym podmiotem lub przedsięwzięciem oraz innych kryteriów ustalonych przez komisję - Bractwo Mecenatu Kultury Krakowa (zwane dalej Bractwem Mecenatu),
  • za działania na rzecz ochrony zabytków
(w przypadku, gdy chodzi o prace konserwatorskie, powinny być zakończone w roku, za który przyznawany jest tytuł, bowiem tylko zakończenie prac umożliwia ich ocenę przez służby konserwatorskie).

W szczególnych sytuacjach, na wniosek Bractwa Mecenatu Kultury Krakowa, Prezydent Miasta Krakowa ma prawo przyznać czwarty tytuł, za inne niekonwencjonalne formy wspierania szeroko rozumianej działalności kulturalnej w Krakowie.

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do dnia 29 lutego 2008 roku (Kancelaria Magistratu, stanowisko nr 6, Plac Wszystkich Świętych ¾). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, tel. 012-61-61-917.


Formularz wniosku (załącznik do procedury o symbolu KD-10).