Polityki, programy, stan miasta

Dział zawiera informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej Krakowa, które zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem spraw i zadaniami realizowanymi przez gminę miejską Kraków zarówno w sferze społeczno - gospodarczej jak i finansowo - inwestycyjnej, tj.:

informacja Architektura

informacja Bezpieczeństwo

informacja Edukacja

informacja Gospodarka komunalna

informacja Kierowcy i pojazdy

informacja Komunikacja społeczna

informacja Kraków i UE

informacja Kształtowanie i ochrona środowiska

informacja Kultura

informacja Mieszkalnictwo

informacja Ochrona Zabytków

informacja Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój Miasta

informacja Polityka Informacyjna Miasta

informacja Polityka społeczna

informacja Pomoc społeczna

informacja Promocja i marketing

informacja Sport

informacja Sprawy Administracyjne

informacja Turystyka

informacja Urząd Stanu Cywilnego

informacja Współpraca krajowa

informacja Współpraca międzynarodowa

informacja Zdrowie