Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Krakowa

 

Na terenie Krakowa funkcjonuje 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, utrzymujących stałą gotowość na wypadek nagłych katastrof, pożarów, powodzi i innych gwałtownych zdarzeń na terenach odległych od jednostek ratowniczych zawodowej Straży Pożarnej. To dzięki nim czas reagowania w stanach zagrożenia jest coraz krótszy.

Są to:

 

 1. OSP Kostrze
 2. OSP Kościelniki
 3. OSP Przylasek Rusiecki
 4. OSP Tonie
 5. OSP Tyniec
 6. OSP Wolica
 7. OSP Wróżenice
 8. OSP Wyciąże
 9. OSP Zbydniowice
 10. OSP Przewóz
 11. OSP Bieżanów

 

Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych posiadają swoją długoletnią tradycję ratowniczą. Prowadząc swoją działalność Ochotnicze Straże Pożarne nie tylko zabezpieczają przed klęską żywiołową mieszkańców osiedli zlokalizowanych na obrzeżach, ale także tworzą koloryt kulturowy poprzez pracę z młodzieżą, opiekę nad Domami Kultury, współpracę z parafiami kościelnymi i kołami zainteresowań.
Współpraca pomiędzy Miastem Kraków a Ochotniczymi Strażami Pożarnymi dotyczy głównie finansowania gotowości bojowej tych jednostek. Dzięki współpracy z Miastem rozbudowywane są remizy, które są także miejscem integracji lokalnej społeczności.

Ogółem w latach 2003 – 2013 na działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasto przeznaczyło ponad 5 550 000 zł.

 

Wykaz jednostek OSP z terenu Krakowa

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁASZANE PRZEZ OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW