Dokument archiwalny

Komisje Rady Miasta Krakowa

KOMISJA GŁÓWNA

KOMISJA REWIZYJNA

KOMISJA BUDŻETOWA

KOMISJA INFRASTRUKTURY

KOMISJA MIENIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ DIALOGU SPOŁECZNEGO

KOMISJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

KOMISJA MIESZKALNICTWA - Uwaga! Komisja zakończyła działalność 13 stycznia 2010 r.

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY FIZYCZNEJ

KOMISJA ZDROWIA I PROFILAKTYKI ORAZ UZDROWISKOWA

KOMISJA KULTURY, PROMOCJI I OCHRONY ZABYTKÓW

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI

KOMISJA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ - Uwaga! Komisja zakończyła działalność 13 stycznia 2010 r.

KOMISJA DYSCYPLINARNA

KOMISJA DS. WYKORZYSTANIA FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA SPORTU I TURYSTYKI

Komisja doraźna ds. przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z nielegalnego poboru energii

Doraźna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. analizy funkcjonowania miejskich instytucji kultury w Krakowie.

Zespół opiniodawcz ds. wyboru ławników

Komisja Konkursowa dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2010.

Doraźna Komisja Rady Miasta Krakowa ds. nowelizacji Statutu Miasta Krakowa oraz przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie procedury rozpatrywania skarg przez Radę Miasta Krakowa

Komisja Konkursowa dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2009.

doraźna Komisja Rady Miasta Krakowa do spraw oceny prawidłowości działań Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie budowy inwestycji spopielarni zwłok w okolicy szpitala im. Żeromskiego.

KOMISJA MIESZKALNICTWA, RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Komisja Konkursowa dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2007

Komisja Konkursowa dla rozstrzygnięcia konkursu dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa w roku 2008.