Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Regulaminy targowisk / projektodawca GRUPA RADNYCH/ Druk nr 321

Przedmiot głosowania: DRUK NR 321


Czas rozpoczęcia: 12 Wrzesień 2007 r.
Czas zakończenia: 12 Wrzesień 2007 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 27
Głosów przeciw: 12
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 41
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 2
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PODJĘTA

Jak głosowali radni:

Jakub Bator.............................Za
Tomasz Bobrowski........................Za
Paweł Bystrowski.......................Za
Janusz Chwajoł........................Za
Kajetan d'Obyrn.........................Za
Jerzy Fedorowicz.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Piotr Franaszek.........................Przeciw
Jan Franczyk............................Przeciw
Bartłomiej Garda.......................Za
Mirosław Gilarski......................Przeciw
Wojciech Hausner........................Przeciw
Paweł Klimowicz........................Za
Bartłomiej Kocurek.....................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Bogusław Kośmider.....................Za
Stanisław Maranda......................Przeciw
Katarzyna Matusik-Lipiec................Za
Katarzyna Migacz........................Za
Barbara Mirek-Mikuła...................Za
Dariusz Olszówka.......................Za
Łukasz Osmenda.........................Za
Marta Patena............................Za
Daniel Piechowicz......................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Józef Pilch............................Wstrzymuje się
Jerzy Połomski.........................Za
Stanisław Rachwał.....................Wstrzymuje się
Małgorzata Radwan-Ballada..............Za
Elżbieta Sieja.........................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Marek Stelmachowski.....................Przeciw
Paweł Sularz...........................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Marta Suter.............................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Ryszard Terlecki........................Przeciw
Piotr Wiszniewski.......................Przeciw
Zygmunt Włodarczyk.....................Za
Jerzy Woźniakiewicz....................Za
Stanisław Zięba.......................Za