Dokument archiwalny

Marek Stelmachowski

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość


Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 7 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XVI Bieńczyce i Dzielnicę XVIII Nowa Huta. Otrzymał 934 głosy.


Podczas kadencji...
Komisja dyscyplinarna II instancji orzekająca w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych - uchwała VI/70/07 RMK. Komisja zakończyła działalnośc - uchwała LXIV/826/09 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:


oraz:

- od 14 lutego 2007 roku - wchodzi w skład komisji dyscyplinarnej II instancji, orzekającej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników samorządowych mianowanych.

- od 25 kwietnia 2007 roku - Członek Zespołu ds. opracowania zmian w uchwale nr CV/1061/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2006-2010" oraz w uchwale nr XXVIII/239/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków (z późn. zm. ).


Dyżury

adres e-mail: stelmak@interia.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa