Dokument archiwalny

Stanisław Zięba

Klub Radnych Platforma Obywatelska

 


Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 6 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XIV Czyżyny, Dzielnicę XV Mistrzejowice i Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie. Otrzymał 1808 głosów.


Podczas kadencji...
od 27 czerwca 2007 r. - członek Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników.
od 7 listopada 2007 r. do 3 czerwca 2009 r. - Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej.
Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty. - uchwała XLIV/551/08 RMK.

od 3 czerwca 2009 r. p.o. Przewodniczącego Klubu PO RP RMK - uchwała nr 2 Klubu Radnych PO RP RMK.
od 5 października 2009 r. - Przewodniczący Klubu PO RP RMK


Pracuje w Komisjach RMK:


oraz:

- od 9 marca 2007 roku - wchodzi w skład Bractwa Filantropii, Bractwa opiniującego kandydatury do tytułu "Filantrop Krakowa A.D. 2006".


Dyżury

adres e-mail: ziebastanislaw@vp.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa