Dokument archiwalny

Stanisław Rachwał

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 1 (pięciomandatowego) obejmującego Dzielnicę I Stare Miasto i Dzielnicę II Grzegórzki. Otrzymał 3910 głosów.Podczas kadencji....
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa - uchwała I/2/06 RMK.

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty - uchwała XLIV/551/08 RMK.
Członek Komisji ds. Stypendiów Sportowych m. Krakowa - Zarządzenie nr 2366/2008 PMK.

Członek Zespołu Zadaniowego ds. rodzinnych ogródków działkowych - Zarządzenie nr 2211/2008 PMK.

Wiceprzewodniczący Konwentu Przewodniczących Rad Dzielnic - Zarządzenie nr 935/2008 PMK.


Pracuje w Komisjach RMK:


Dyżury

adres e-mail: stanislawrachwal@tlen.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa