Dokument archiwalny

Jerzy Połomski

 

Klub Radnych Platforma ObywatelskaMandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego nr 7 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XVI Bieńczyce i Dzielnicę XVIII Nowa Huta. Otrzymał 2814 głosów.


Podczas kadencji...

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty - uchwała XLIV/551/08 RMK.


Z dniem 31 sierpnia 2010 r. złożył rezygnację z pełnienia mandatu Radnego Miasta Krakowa - uchwała CVIII/1485/10 RMK.

Uchwała nr CVIII/1485/10 Rady Miasta Krakowa w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Pracuje w Komisjach RMK:


 

Dyżury

adres e-mail: Jerzy.Polomski@rmk.krakow.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa