Dokument archiwalny

Józef Pilch

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość


J. PilchMandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 6 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XIV Czyżyny, Dzielnicę XV Mistrzejowice i Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie. Otrzymał 2445 głosów.

Podczas kadencji...
od 23 grudnia 2009 r. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa - uchwała LXXXVIII/1182/09 RMK.
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty. - uchwała XLIV/551/08 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:

 

oraz :

- od 24 stycznia 2007 roku - uczestniczy w pracach Komitetu Organizacyjnego XIII edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych".

- od 31 stycznia 2007 roku - jest przedstawicielem Rady Miasta Krakowa wchodzącym w skład Komisji ds. Pracowni Twórczych, powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

- od 28 lutego 2007 roku - wchodzi w skład Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

- Przewodniczący Kapituły honorowego tytułu "Przyjaciel Sportu A.D.2009".


 

Dyżury

adres e-mail: Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa

  

Dziennik zmian dokumentu:


2010-11-24 09:40:30
KONRAD SZUBA
 Przeniesiono do archiwum
2010-10-21 11:29:39
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-08-25 12:01:23
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-05-05 13:21:24
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-04-06 14:51:09
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-03-18 12:47:42
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-02-24 11:08:52
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-02-05 15:05:23
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-02-05 12:07:56
KONRAD SZUBA
 Edycja
2010-01-21 09:22:07
KONRAD SZUBA
 Edycja