Dokument archiwalny

Bolesław Kosior

Klub Radnych Prawo i SprawiedliwośćMandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z  okręgu wyborczego nr 2 (siedmiomandatowego) obejmującego Dzielnicę III Prądnik Czerwony i Dzielnicę IV Prądnik Biały. Otrzymał 3613 głosów.
Urodzony w 1949 r. Zarządca nieruchomości. Żonaty, dwoje dzieci. Córka, samodzielna, syn student. Ponad 40 lat pracy zawodowej. Do roku 1992 konstruktor w Instytucie Obróbki Skrawaniem w Krakowie, następnie pracownik administracji rządowej i samorządowej. Obecnie pracownik Starostwa Powiatowego w Krakowie. Działacz związkowy ″Solidarności″ w latach 1980-92, w tym podziemnej ″S″ w latach 1981-1989. W latach 1989-90 współorganizator ruchu obywatelskiego w Małopolsce i Krakowie. Przewodniczący Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa kadencji 1997-2000 i 2000-2003. Współtwórca najniższego szczebla samorządu krakowskiego - dzielnic pomocniczych, jak również pierwszego książkowego wydania samorządowego dot. Dzielnic Krakowa - ″Vademecum Radnego Dzielnicy″. Pierwszy przewodniczący Rady Dzielnicy IV Miasta Krakowa obejmującej zasięgiem działania teren osiedli: Azory, Bronowice Wielkie, Górka Narodowa, Krowodrza Górka, Prądnik Biały Wschód i Zachód, Tonie, Witkowice i Żabiniec. Założyciel pierwszego dzielnicowego miesięcznika samorządowego o nazwie ″Gazeta Lokalna″ ukazującego się na terenie Dzielnicy IV m. Krakowa.
Działacz Akcji Katolickiej - w latach 1998-2009 prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. oraz członek Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Współtwórca i redaktor miesięcznika katolickiego ″Nasza Wspólnota″ ukazującego się od 15 lat na terenie franciszkańskiej parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. W latach 1995 - 2001 współpracował z ks. kard. Franciszkiem Macharskim w Radzie Archidiecezji Krakowskiej. Rada brała udział
w przygotowaniu wielu uroczystości w tym przede wszystkim wejście Kościoła Katolickiego w trzecie tysiąclecie.
Radny III, IV i obecnej V kadencji. W III kadencji RMK przewodniczył Klubowi Radnych Akcji Wyborczej Solidarność oraz Zespołowi Zadaniowemu RMK, który przygotował
i opracował ″Wieloletni Program Mieszkaniowy dla Krakowa″.
Obecnie przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa. Przygotował wraz zespołem programowym Prawa i Sprawiedliwości, ″Program samorządowy dla Krakowa na kadencję 2006-2010″. W obecnej kadencji Rady Miasta Krakowa pracuje
w Komisjach: Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków Miasta Krakowa, Praworządności, Budżetowej, Głównej, doraźnej - ds. nowelizacji Statutu Miasta Krakowa oraz zespole opiniodawczego ds. wyboru ławników. Kontynuuje pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Kraków zajmującej się komunalizacją. Przewodnicząc w poprzedniej kadencji Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Miejskiej Kraków był pomysłodawcą i współtwórcą strony internetowej tej komisji. Zasiadał i pracował w Radzie Programowej, która przygotowała obchody 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa. Obecnie jest członkiem Rady Programowej Obchodów grunwaldzkich tj. 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.

Podczas kadencji...


Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość - Przewodniczący Klubu


od 27 czerwca 2007 r. - członek Zespołu opiniodawczego ds. wyboru ławników.
Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów 600-lecia bitwy pod Grunwaldem oraz 100-lecia odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. - uchwała XXXVIII/480/08 RMK.

Członek Konwentu ds. Strategii Rozwoju Kultury w Krakowie - Zarządzenie nr 777/2009 PMK.

Pracuje w Komisjach RMK:

oraz:

- od 14 lutego 2007 roku wchodzi w sklad Rady Programowej Obchodów 750-lecia lokacji Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.


www.boleslawkosior.fr.pl

Dyżury

adres e-mail: boleslawkosior@wp.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa