Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Bielefeld datuje się od 19.05.1998 roku, kiedy podpisano porozumienie między Zakładami Betel w Bielefeld w zakresie współpracy w dziedzinie pomocy psychiatrycznej a MOPS. Porozumienie to było uzupełnieniem porozumienia podpisanego 22.10.1990 roku przez Katedrę Psychiatrii Akademii Medycznej w Krakowie, Szpitalem im. Babińskiego w Kobierzynie a Zakładami v. Bodelschwinghschen w Bethel w zakresie pomocy psychiatrycznej.

2006 rok
2005 rok
2004 rok