SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH (TRYB BEZPRZETARGOWY)


Zasady sprzedaży lokali użytkowych określone zostały w następujących Uchwałach Rady Miasta Krakowa:

 

 

1.

Uchwała Nr CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków (tekst jednolty).

 

Procedura - GS-12

Sprawozdania z uchwały dla Rady Miasta Krakowa:

 

 

2.

UCHWAŁA NR XCIV/954/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie sprzedaży zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznanie pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tych budynkach (tekst jednolty).

 


 

Dane zbiorcze dot. sprzedaży lokali użytkowych (ujęta została również sprzedaż w trybie przetargowym):