Dokument archiwalny

 

parki link

PLANOWANE INWESTYCJE MIEJSKIE W ZAKRESIE ZIELENI

  

Jednolita Lista Rankingowa inwestycji miejskich w zakresie zieleni 
Strefy ochrony parków rzecznych
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2006-08-31
Data publikacji:
2006-08-31
Data aktualizacji:
2013-04-08