Bratysława (Słowacja)- 429 564 mieszkańców

 


Pierwsza umowa o współpracy została podpisana 23 października 1974 r.

20 listopada 1984 r. podpisano umowę o dalszym rozwoju wzajemnej współpracy pomiędzy zaprzyjaźnionymi miastami. [ pdf ]

Prezydent Miasta Krakowa i Primator Miasta Stołecznego SRS Bratysławy podpisali 13 maja 1987 r. deklarację dotyczącą współpracy obu miast. [ pdf ]

22 października 2002 została  podpisana kolejna umowa o współpracy. [ pdf ]

 Adres Urzędu Miasta:
Primácialne nám. 1 box
14 99 Bratislava
Słowacja
tel. +421 2 5935 6465
e-mail: promo@bratislava.sk
www.bratislava.sk


Ambasada RP:

Ambasada RP w Bratysławie:

ul. Paulínyho 7, 814 91 Bratysława

tel.: 00 421 2 59490211

fax: 00421 2 5441 3184

e-mail: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Referat Konsularny:

e-mail: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl

 

Instytut Polski:

Instytut Polski w Bratysławie

Nám. SNP 27

P.O. Box 153

814 99 Bratislava

Słowacja

e-mail: bratyslawa@instytutpolski.org

www.polinst.sk

Zobacz więcej w serwisie Kraków otwarty na świat

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady