Jerzy ZIĘTY

 Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

 Jerzy ZIĘTY

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z okręgu wyborczego Nr 3 (obejmującego Dzielnice VI BRONOWICE, VII ZWIERZYNIEC, VIII DĘBNIKI ). Otrzymał 4914 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Kultury i Ochrony Zabytków

- Budżetowa

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego - Wiceprzewodniczący.

- Ekologii i Ochrony Powietrza.

- Skarg, Wniosków i Petycji.

- Rewizyjnej

 

 

 

 

 

jerzy.ziety@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady