Alicja SZCZEPAŃSKA

 Klub radnych Kraków dla Mieszkańców

 

 Alicja SZCZEPAŃSKA

 

Mandat z listy wyborczej Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały „Kraków dla Mieszkańców” z okręgu wyborczego Nr 5 (obejmującego Dzielnice XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, XIII PODGÓRZE ). Otrzymała 2721 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Dialogu Obywatelskiego - Wiceprzewodnicząca 

- Zdrowia i Uzdrowiskowa 

- Praworządności

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

- Skarg, Wniosków i Petycji.

- Zespół opiniujący ds. wyboru ławników. - Wiceprzewodnicząca

 

Alicja Szczepańska - radna Miasta Krakowa VIII kadencji. Była policjantka i była kurator społeczna. Obecnie doradca w Miejskim Centrum Informacji Społecznej. Działaczka i aktywistka ruchów na rzecz praw kobiet - była wiceprezeska Stowarzyszenia (S)Prawa Kobiet .

Od 27 lat pracuje na rzecz pokrzywdzonych i ofiar przestępstw. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i działalności pozarządowej na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Wolontariuszka. Członkini Ambasady Współpracy Krakowian oraz Festiwalu Małopolskich organizacji pozarządowych. Inicjatorka projektów studenckiego wolontariatu oraz opieki wyręczającej na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych. Ambasadorka inicjatywy krakowskiego projektu obywatelskiego finansowania zabiegów in vitro z budżetu miasta Krakowa. Założycielka grup wsparcia dla krakowian Razem Raźniej, ekspertka w grupach wsparcia dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz osób pokrzywdzonych przemocą. Inicjatorka i koordynatorka nieodpłatnego wsparcia dla osób niezamożnych oraz niepełnosprawnych. Szczególny nacisk kładzie na wsparcie w zakresie prawa rodzinnego, karnego oraz naruszania praw pracowniczych osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego a także pozarentowego. Prowadzi warsztaty dla organizacji pozarządowych z zakresu praw człowieka, przeciwdziałania przemocy, pomocy socjalnej oraz społecznej.

 

alicja.szczepanska@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady