Łukasz SĘK

 Klub radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

 Łukasz SĘK

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 6 (obejmującego Dzielnice XIV CZYŻYNY, XV MISTRZEJOWICE, XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE ). Otrzymał 2673 głosy.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - Przewodniczący.

- Promocji i Turystyki - Wiceprzewodniczący

- Dialogu Obywatelskiego.

- Infrastruktury

- Sportu i Kultury Fizycznej.

- Rewizyjnej

 

 

 

 

lukasz.sek@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracował w komisjach:

 

- Ekologii i Ochrony Powietrza - odwołany ze składu Komisji.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady