Sławomir PIETRZYK

 Klub radnych Przyjazny Kraków

 Sławomir PIETRZYK

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 7 (obejmującego Dzielnice XVI BIEŃCZYCE, XVIII NOWA HUTA ). Otrzymał 1774 głosy.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Infrastruktury

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- Edukacji

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa

- Głównej - Wiceprzewodniczący.

- Komitet Audytu dla Gminy Miejskiej Kraków.

- Zespół opiniujący ds. wyboru ławników.

 

 

slawomir.pietrzyk@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady