Dokument archiwalny

Aleksander MISZALSKI

Klub radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Przewodniczący klubu

 

 Aleksander MISZALSKI

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 3 (obejmującego Dzielnice VI BRONOWICE, VII ZWIERZYNIEC, VIII DĘBNIKI ). Otrzymał 9021 głosów.

 

Komisarz Wyborczy w Krakowie postanowieniem z dnia 17 października 2019 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Aleksandra Miszalskiego.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych.

- Promocji i Turystyki.

- Infrastruktury

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Głównej.

 

 

 

 

 

aleksander.miszalski@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych