Adam MIGDAŁ

Klub radnych Przyjazny Kraków

 

Wiceprzewodniczący klubu

 

 Adam MIGDAŁ

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 4 (obejmującego Dzielnice IX ŁAGIEWNIKI-BOREK FAŁĘCKI, X SWOSZOWICE, XI PODGÓRZE DUCHACKIE ). Otrzymał 4608 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Ekologii i Ochrony Powietrza.

- Sportu i Kultury Fizycznej.

- Skarg, Wniosków i Petycji - Wiceprzewodniczący 

- Rewizyjnej - Wiceprzewodniczący.

- Głównej.

 

 

 

adam.migdal@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady

 

Pracował w komisjach:

 

- Praworządności - odwołany ze składu komisji.