Bolesław KOSIOR

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość 

 

 Bolesław KOSIOR

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z okręgu wyborczego Nr 2 (obejmującego Dzielnice IV PRĄDNIK BIAŁY, V KROWODRZA ). Otrzymał 5992 głosy.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Kultury i Ochrony Zabytków - Wiceprzewodniczący.

- Zdrowia i Uzdrowiskowa 

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.

- Zespół opiniujący ds. wyboru ławników. - Przewodniczący

 

 

 

Żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie wyższe: absolwent Akademii „Ignatianum”: studia magisterskie kierunek politologia, specjalność: bezpieczeństwo międzynarodowe, studia licencjackie, specjalność: administracja samorządowa i państwowa, studia podyplomowe Politechnika Krakowska - zarządzanie zasobami ludzkimi. Posiada państwową Licencje Zarządzania Nieruchomościami.

 

Działacz społeczno–katolicki od 1973 do chwili obecnej. W latach 1998-2009 prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej franciszkańskiej parafii Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Współtwórca i redaktor miesięcznika katolickiego ″Nasza Wspólnota″ ukazującego się od ponad 30 lat. W latach 1995 - 2001 współpracował z Śp. ks. kard. Franciszkiem Macharskim w Radzie Archidiecezji Krakowskiej. Brał udział w przygotowaniu wielu uroczystości w tym przede wszystkim wejściu Kościoła Katolickiego w trzecie tysiąclecie. Członek Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. W latach 2006-07 redaktor naczelny Biuletynu DIAK. Wyróżniony za działalność przez Kapitułę DIAK Medalem Akcji Katolickiej. Jako Kawaler Orderu Św. Stanisława jest posiadaczem Krzyża Komandorskiego CStS oraz Krzyża Komandorskiego z Koroną i Srebrną Gwiazdą CSSts przyznaną za działalność charytatywną przez Wielką Kapitułę Orderu Św. Stanisława.

 

Od 1980 r. działacz Solidarności także tej działającej w podziemiu. Druk i dystrybucja prasy podziemnej. Organizacja strajków i prowadzenie biblioteki niezależnych wydawnictw. Oddelegowany przez NSZZ „S” przygotował i kierował wyborami do „sejmu kontraktowego” w 1989r. Po 1990 r. kierował trzema kampaniami wyborczymi do Parlamentu RP Małopolskiej Solidarności.

 

W latach 1989-2004 był współorganizatorem i czynnym działaczem ruchu obywatelskiego w Małopolsce i Krakowie. Działał w Małopolskim Komitecie Obywatelskim „S” oraz w Krakowskim Komitecie Obywatelskim „S”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego miasta Krakowa dwóch kadencji w latach 1997-2000 i 2001-2004.

 

Samorządowiec - współtwórca najniższego szczebla samorządu krakowskiego, Dzielnic Miasta Krakowa oraz pierwszego szkolenia samorządowego radnych dzielnic na podstawie, którego powstało książkowe wydania pt. „Vademecum Radnego Dzielnicy”. Książka ta służyła jako jeden z pierwszych podręczników dla początkujących samorządowców. Przewodniczył Radzie Dzielnicy IV Miasta Krakowa I kadencji. Powołał wówczas do życia pierwsze w Krakowie pismo samorządowe „Gazetę Lokalną”, która ukazuje się do dnia dzisiejszego.

Radny RMK od 1998r. Przewodniczył klubom: AWS, Komitetu Obywatelskiego oraz kilkakrotnie Prawa i Sprawiedliwości. Zasiadał i pracował w Radzie Programowej, która przygotowała obchody 750-lecia lokacji Krakowa. Owocem tej pracy były miedzy innymi remonty i zmiana użytkowania placów krakowskich tj. Małego Rynku i Placu Szczepańskiego.

Powołany przez RMK na Pełnomocnika ds. Światowych Dni Młodzieży przygotował kilka sesji poświęconych przygotowaniom Krakowa do ŚDM. Brał czynny udział w pracach Sztabu Wojewody Małopolskiego przygotowującego ŚDM Kraków 2016. Współpracował z przedstawicielami Archidiecezji Krakowskiej i zespołem bp. Damiana Muskusa OFM, generalnego koordynatora ŚDM Kraków 2016. Prowadził prace związane z Ustawą Sejmu RP dotyczącą dekomunizacji przestrzeni publicznej. Obecnie zakończył działalność w Radzie Programowej Obchodów 100-ej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Obywatelski, Medal Akcji Katolickiej, Medal "Na Straży Miasta Krakowa".

 

 

 

 

boleslaw.kosior@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady