Jakub KOSEK

Klub radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

 Jakub KOSEK

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 2 (obejmującego Dzielnice IV PRĄDNIK BIAŁY, V KROWODRZA ). Otrzymał 10030 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Kultury i Ochrony Zabytków

- Budżetowa

- Infrastruktury

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Sportu i Kultury Fizycznej.

- Kształtowania Środowiska.

- Głównej.

 

 

 

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady

jakub.kosek@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracował w komisjach:

 

- Ekologii i Ochrony Powietrza - odwołany ze składu Komisji.