Małgorzata JANTOS

 Klub radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 Małgorzata JANTOS

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 1 (obejmującego Dzielnice I STARE MIASTO, II GRZEGÓRZKI, III PRĄDNIK CZERWONY ). Otrzymała 5347 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Kultury i Ochrony Zabytków - Przewodnicząca.

- Edukacji

- Dyscyplinarna.

- Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Absolwentka dwóch fakultetów. Pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przez 22 lata prowadziła firmę. Ma doświadczenie biznesowe. W 2000 roku jej firmy otrzymały nagrodę „Najwyższa Jakość Małopolska” a w 2001 roku tytuł „Firma Fair Play”

Za inicjatywę i umiejętności okazane w przedsięwzięciach gospodarczych oraz zasługi położone w działalności publicznej otrzymała w 1994 r. "Krakowskiego Dukata".

Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi; Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 2002 roku uzyskała międzynarodowy tytuł „Kobieta Przedsiębiorcza”.

Radna Miasta Krakowa Kadencji IV, V, VI, VII i VIII.

Więcej :www.jantos.pl

 

1.jurorka "Stypendia Twórcze Miasta Krakowa"

2.jurorka "Nagrody Miasta Krakowa"

3.jurorka "Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów"

4. członek Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego i. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

 

 

malgorzata.jantos@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracowała w komisjach:

 

- Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych - odwołana ze składu Komisji.

 

 

 

 Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady