Grażyna FIJAŁKOWSKA

 Klub radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

 Grażyna FIJAŁKOWSKA

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 5 (obejmującego Dzielnice XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, XIII PODGÓRZE ). Otrzymała 3309 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Kultury i Ochrony Zabytków

- Budżetowa

- Infrastruktury

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Zespół opiniujący ds. wyboru ławników

 

 

 

 

 

 

grazyna.fijalkowska@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracowała w komisjach:

 

- Ekologii i Ochrony Powietrza - odwołana ze składu Komisji.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady