Aleksandra WITEK

Klub radnych Prawo i Sprawiedliwość 

 

 Aleksandra WITEK

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z okręgu wyborczego Nr 5 (obejmującego Dzielnice XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, XIII PODGÓRZE ). Otrzymała 2475 głosów.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Budżetowa

- Infrastruktury

- Skarg, Wniosków i Petycji.

- Rewizyjnej

- Zespół opiniujący ds. wyboru ławników

 

 

 

 

 

 

 

 

aleksandra.witek@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracowała w komisjach:

 

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego - odwołana ze składu komisji - uchwała XXXIV/889/20.

 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady