Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Łukasz
Gibała
Budowy drogi do Dzielnicowego Centrum Sportu i Rekreacji na os. Na Kozłówce2019-03-18 PDFPDF
Michał
Drewnicki
Nielegalnego wysypiska śmieci przy rzece Dłubni2019-03-18 PDFPDF
Michał
Drewnicki
Stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Krakowa, miejskich jednostkach organizacyjnych i spółkach miejskich2019-03-18 PDFPDF
Łukasz
Wantuch
Miejskiej wypożyczalni hulajnóg2019-03-18 PDFPDF
Łukasz
Wantuch
Diet radnych dzielnic2019-03-18 PDFPDF
Grzegorz
Stawowy
Działki przy ul. Pachońskiego2019-03-18 PDFPDF
Grzegorz
Stawowy
Kar za opóźnienia związane z inwestycjami kolejowymi2019-03-18 PDFPDF
Włodzimierz
Pietrus
Oddziału muzealnego w Nowej Hucie2019-03-18 PDFPDF
Włodzimierz
Pietrus
Pielęgnacji terenu przylegającego do klubu "Herkules"2019-03-18 PDFPDF
Włodzimierz
Pietrus
Statusu realizacji zadań budżetowych2019-03-18 PDFPDF
<<12345678910111213141516171819202122232425
26272829303132333435363738394041424344454647484950
>>

Wyszukaj interpelacje