Interpelacje i zapytania Radnych Miasta Krakowa - VIII kadencji

 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach dotyczących gminy Radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy, zapytanie natomiast składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Zarówno interpelacje, jak i zapytania powinny zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego ich przedmiotem oraz wynikające z nich pytania.

 

Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do Przewodniczącego Rady, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania Prezydent, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie.

 

Poniżej publikowana jest treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi. W sytuacji gdy w treści interpelacji, zapytań lub odpowiedzi występują informacje wymagające dokonania wyłączeń jawności dokonuje się ich wyłączenia podając podstawę prawną, zakres wyłączenia, osobę, która dokonała wyłączenia, a jeżeli dotyczy, nazwę podmiotu, na którego rzecz dokonano wyłączenia jawności.


Imię i nazwisko
Radnego
Interpelacja w sprawie Data otrzymania przez
Prezydenta Miasta Krakowa
Treść
interpelacji
Odpowiedź
na
interpelację
Łukasz
Gibała
Zatrudnienia w MPEC2019-12-20 PDFPDF
Artur
Buszek
Złego stanu nawierzchni ul. Półłanki2019-01-18 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Przebudowy skrzyżowania al. Słowackiego z ul. Długą i ul. Prądnicką2019-01-18 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Stanu realizacji inwestycji rowerowych zaplanowanych w budżecie na rok 20182019-01-18 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Finansowania festiwalu "Sztuka do rzeczy - design w Krakowie"2019-01-18 PDFPDF
Łukasz
Gibała
Wynagradzania urzedników niższego szczebla i pracowników miejskich instytucji kultury2019-01-18 PDFPDF
Alicja
Szczepańska
Naruszania porządku publicznego na Kazimierzu2019-01-18 PDFPDF
Łukasz
Wantuch
Zainstalowania stacji rowerów publicznych Wavelo2019-01-18 PDFPDF
Dominik
Jaśkowiec
Trasy spacerowej przebiegającej wzdłuż potoku Sudół Dominikański2019-01-15 PDFPDF
Dominik
Jaśkowiec
Postulatów mieszkańców dot. projektu mpzp obszaru Olsza2019-01-15 PDFPDF
<<123456789101112131415161718192021>>

Wyszukaj interpelacje