Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Zwiększenie dotacji podmiotowej i udzielenia dotacji celowej miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 941

Przedmiot głosowania: DRUK NR 941


Czas rozpoczęcia: 18 Grudnia 2019 r.
Czas zakończenia: 18 Grudnia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 30
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 31
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 12
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Artur Buszek............................Za
Iwona Chamielec.........................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Jerzy Zięty............................Za