Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Rezolucja w sprawie podjęcia działań skutkujących rozwiązaniem kwestii zadłużenia klubu sportowego TS Wisła Kraków SA w stosunku do Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 617-R

Przedmiot głosowania: DRUK NR 617-R


Czas rozpoczęcia: 28 Sierpnia 2019 r.
Czas zakończenia: 28 Sierpnia 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 27
Głosów przeciw: 1
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 32
Nie brało udziału w głosowaniu:2
Nieobecnych: 11
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PODJĘTA

Jak głosowali radni:

Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Wstrzymuje się
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Obecny
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Obecny
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Aleksandra Witek........................Za
Jerzy Zięty............................Wstrzymuje się