Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie

Na XXI sesji RMK /10.07.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego A. Hawranka Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przeprowadzenia analizy prawnej i dostosowania projektu uchwały do następujących w tej kwestii zmian prawnych.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 447

Przedmiot głosowania: DRUK NR 447 - WNIOSEK O ODESŁANIE PROJEKTU DO PROJEKTODAWCY


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 16
Głosów przeciw: 11
Głosów wstrzymujących się: 3
Obecnych podczas głosowania: 30
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 13
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK PRZYJĘTY

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Wstrzymuje się
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Wstrzymuje się
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Jerzy Zięty............................Przeciw