Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - AWF"

Na XVI sesji RMK /22.05.2019 r./ w wyniku przegłosowania poprawki Radnych: M. Drewnickiego i Ł. Sęka głosowanie nad całością projektu zostało odroczone /§ 37 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa/.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 299

Przedmiot głosowania: DRUK NR 299 - POPRAWKA - RADNYCH M. DREWNICKIEGO I Ł SĘKA


Czas rozpoczęcia: 22 Maja 2019 r.
Czas zakończenia: 22 Maja 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 17
Głosów przeciw: 8
Głosów wstrzymujących się: 8
Obecnych podczas głosowania: 33
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 10
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Przeciw
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Dominik Homa............................Wstrzymuje się
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Wstrzymuje się
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Mariusz Kękuś.........................Wstrzymuje się
Rafał Komarewicz.......................Wstrzymuje się
Jakub Kosek.............................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Wstrzymuje się