Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Opinia o lokalizacji kasyna gry w budynku Hotelu Grand przy ul. Sławkowskiej 5-7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 358

Przedmiot głosowania: DRUK NR 358


Czas rozpoczęcia: 22 Maja 2019 r.
Czas zakończenia: 22 Maja 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 26
Głosów przeciw: 8
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Wstrzymuje się
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Za
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Wstrzymuje się
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Przeciw