Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Przyjęcie rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 178

Przedmiot głosowania: DRUK NR 178


Czas rozpoczęcia: 27 Lutego 2019 r.
Czas zakończenia: 27 Lutego 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 27
Głosów przeciw: 10
Głosów wstrzymujących się: 4
Obecnych podczas głosowania: 41
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 2
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PODJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Wstrzymuje się
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Dominik Homa............................Za
Małgorzata Jantos......................Wstrzymuje się
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Przeciw