Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Konsultacje w przedmiocie Trasy Pychowickiej / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 171

Przedmiot głosowania: DRUK NR 171 - WNIOSEK O ODESŁANIE PROJEKTU DO PROJEKTODAWCY


Czas rozpoczęcia: 27 Lutego 2019 r.
Czas zakończenia: 27 Lutego 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 25
Głosów wstrzymujących się: 3
Obecnych podczas głosowania: 41
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 2
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

WNIOSEK ODRZUCONY

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Przeciw
Andrzej Hawranek........................Wstrzymuje się
Dominik Homa............................Za
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Wstrzymuje się
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Wstrzymuje się
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Przeciw
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Przeciw
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Michał Starobrat.......................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Przeciw
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Przeciw
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 171 - POPRAWKA RADNEGO JANA STANISŁAWA PIETRASA


Czas rozpoczęcia: 27 Lutego 2019 r.
Czas zakończenia: 27 Lutego 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 32
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:2
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Za
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Wstrzymuje się
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Jakub Kosek.............................Wstrzymuje się
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Obecny
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Obecny
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 171


Czas rozpoczęcia: 27 Lutego 2019 r.
Czas zakończenia: 27 Lutego 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 30
Głosów przeciw: 5
Głosów wstrzymujących się: 6
Obecnych podczas głosowania: 42
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 1
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Wstrzymuje się
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Wstrzymuje się
Dominik Homa............................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Wstrzymuje się
Jakub Kosek.............................Wstrzymuje się
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Obecny
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Przeciw
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Przeciw
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Za