Sesja VIII kadencja RMK numer XL SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (20 Maj 2020)


Posiedzenie nr 1  (20 Maj 2020r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Informacja o stanie finansowym Gminy Miejskiej Kraków referuje M. Okarmus.


5. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1206


6. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Malborska" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1207


7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mazowiecka" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1168


8. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1205


9. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Ruszcza - Północ" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1212


10. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 11B w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 57 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1080


11. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku na os. Na Lotnisku 8 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 74% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1094


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 9/20 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 205/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 20 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy m.in. we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1098


13. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 483/25149 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Sądowej 7 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1105


14. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 13 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego 44,46,48 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1106


15. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CII/2646/18 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 1 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Urzędniczej Nr 49 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1107


16. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4a stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Józefa Dietla 62 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ustalenia wysokości bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1108


17. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 6307/999599 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Mała Góra 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1110


18. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego oznaczonego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CIX/2868/18 z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Zygmunta Krasińskiego Nr 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1111


19. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne oznaczonego Nr 55 A położonego w budynku wielomieszkaniowym w os. Stalowym Nr 5 w Krakowie stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1112


20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4233/128536 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Piastów 35 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1113


21. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4294/411105 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 21 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1114


22. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1115


23. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20517 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 10 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1122


24. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania w udziałach po 1/8 części w stosunku do 3 osób zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 638/80556 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 51 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1123


25. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 88/6438 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy Al. Pokoju 27B w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1125


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 241/10000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Oświecenia 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1145


27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5136/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1146


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 397/30247 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Dywizjonu 303 nr 9 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1153


29. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5473/313251 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 67 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1154


30. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3970/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawcy we wskazanej powyżej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1155


31. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 16/1000 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 61A w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1156


32. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 1 części lokalu mieszkalnego nr 54 usytuowanego w budynku przy ul. Celarowskiej 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 39% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1157


33. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy al. Słowackiego 33 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1158


34. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 10A usytuowanego w budynku przy ul. Dietla 62 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 87% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1159


35. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/4 cz. zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 10/1000 cz. nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Joanna Popiołek Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Białoprądnickiej 17 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni / / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1163


36. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 2415/1835143 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Ulfig-Jawgiel Podinspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Spółdzielców 6 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność Wnioskodawczyni / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1171


37. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 4168/269576 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 22 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1176


38. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 64% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1177


39. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Czystej 15 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 57% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1192


40. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Na Wzgórzach 26 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 79% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1208


41. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 22 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 11 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 73% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1209


42. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/3 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3981/506706 części nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 1 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni we wskazanej powyżej części / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1210


43. Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie dochodów w działach: 600, 710, 758, 801, 853, 855 i 900 oraz zmian w planie wydatków w działach: 700, 710, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1220


44. Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/803/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zwiększenia planu przychodów oraz planu wydatków w działach: 600, 801, 851, 853, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1221


45. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 851, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1222


46. Zmiana uchwały Nr XXXII/804/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1223


47. Likwidacja przez wygaszanie XII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1137


48. Likwidacja przez wygaszanie XI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Dorosłych w Zespole Szkół i Placówek pn. ''Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących'' w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1138


49. Rozwiązanie Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie, ul. Harcmistrza Stanisława Millana 16 oraz likwidacji wchodzących w jego skład XXXIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie i Branżowej Szkoły I stopnia nr 22 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1148


50. Przekształcenie Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie, poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Grochowej 23 na os. Szkolne 19 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1164


51. Założenie Branżowej Szkoły Specjalnej II stopnia nr 7 w Krakowie oraz włączenia jej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w Zespole Szkół i Placówek pn. ''Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących'' w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1200


52. Szczegółowe warunki wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach "Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1224


53. Zamiar przekształcenia Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie poprzez zmianę siedziby z ul. Półkole 11 na os. Willowe 35 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1225


54. Zmiana nazwy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie, ul. Popławskiego 17 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1226


55. Ustalenie zasad korzystania z cmentarzy komunalnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1130


56. Rozszerzenie terenu cmentarza komunalnego Prądnik Czerwony w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1127


57. Rozszerzenie terenu cmentarza komunalnego Grębałów w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1128


58. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Prądnicka 35-37 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1131


59. Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1132


60. Uchylenie uchwały Nr LII/977/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1173


61. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/272/07 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania przez Gminę Miejską Kraków pomocy w formie usług opiekuńczych, zakresu czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1197


62. Zmieniająca uchwałę Nr XVIII/317/15 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1198


63. Zmieniająca uchwałę Nr CIV/2683/18 w sprawie określenia szczegółowych warunków wynagradzania rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie umów zawartych z Gminą Miejską Kraków w trybie art. 55 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1214


64. Zmieniająca uchwałę nr XXII/459/19 w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej o nazwie ''Klimat-Energia-Gospodarka Wodna'' / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1199


65. Zatwierdzenie zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 919/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących czasowej zmiany wysokości wybranych opłat naliczonych na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na zajęcie pasa drogowego w związku z sytuacją kryzysową wywołaną przez rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID-19 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1201


66. Powierzenie Zarządowi Powiatu Krakowskiego zadania publicznego Prezydenta Miasta Krakowa, jako zarządcy dróg publicznych w granicach Miasta Krakowa, w zakresie zarządzania drogami publicznymi: ul Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców, związanego z realizacją projektu pn. "Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680, wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków" oraz udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krakowskiego na realizację powierzonego zadania / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1202


67. Zmiana uchwały Nr VIII/113/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie utworzenia i zatwierdzenia statutu jednostki budżetowej Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1213


68. Zmiana uchwały NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1215


69. Zatwierdzenie zarządzenia nr 1019/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przedłużenia ważności opłat abonamentowych oraz wykupionych na zasadach wyłączności zastrzeżonych stanowisk postojowych w Obszarze Płatnego Parkowania w związku z zawieszeniem poboru opłat oraz przeprowadzania kontroli w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 3 maja 2020 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1218


70. Zmieniająca uchwałę Nr XXI/231/11 w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 1219


71. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krowodrza - Zachód" / projektodawca Rada Dzielnicy V Krowodrza/ Druk nr 1075


72. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Krowodrza - Wschód" / projektodawca Rada Dzielnicy V Krowodrza/ Druk nr 1076


73. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Cichy Kącik" / projektodawca Rada Dzielnicy V Krowodrza/ Druk nr 1077


74. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Krakowa na rok 2020 / projektodawca Komisja Główna/ Druk nr 1101


75. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Ruczaj-Zaborze'' / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 1142


76. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących przeznaczenia środków z budżetu miasta na przeciwdziałanie epidemii koronawirusa.

W dniu 20.05.2020 r. na XL sesji RMK projekt został odesłany do Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej w celu wydania opinii./.

/ projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 117077. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Zalew Zakrzówek" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1096


78. Zmiana uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego ( z późn. zm.) / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 1162


79. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1231


80. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1232


81. Skarga na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1233


82. Rezolucja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi / projektodawca Klub Radnych Przyjazny Kraków/ Druk nr 1081-R


83. Rezolucja w sprawie realizacji zadań wieloletnich w ramach Budżetu Obywatelskiego / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 1097-R


84. Rezolucja w sprawie wprowadzenia sektorowej Tarczy Antykryzysowej dla Turystyki / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 1234-R


85. Skarga na działanie Prezydenta Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 1235


86. Oświadczenia, komunikaty.


87. Zamknięcie sesji.


Wyniki głosowań