Sesja VIII kadencja RMK numer I  (21 Listopad 2018)


Posiedzenie nr 1  (21 Listopad 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. OTWARCIE I SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI


2. PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD


3. ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA PRZEZ NOWO WYBRANYCH RADNYCH


4. ŚLUBOWANIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


5. Odwołanie Skarbnika Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 3


6. Powołanie Skarbnika Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 4


7. ZAKONCZENIE POSIEDZENIA