Norymberga (Niemcy) - 518 365 mieszkańców

 Ramowe porozumienie o współpracy z 2 października 1979 r. [ pdf ]

Umowa o współpracy na zasadzie miast bliźniaczych z 9 grudnia 1991 r. [ pdf ]

 

Uchwała NR XLIII/298/92 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 1992 r. w sprawie umowy o współpracy Miasta Norymbergi w Republice Federalnej Niemiec i Miasta Krakowa w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadzie miast bliźniaczych

 


Rok 2016 to rok jubileuszu 20-lecia Domu Krakowskiego i Domu Norymberskiego.

Oba miasta podpisały umowy dzierżawne dotyczące utworzenia Domu Norymberskiego w Krakowie i Domu Krakowskiego w Norymberdze. Domy te, które są miejscami prezentacji kulturalnych i spotkań mieszkańców obu miast, zostały uroczyście otwarte w czerwcu 1996 r.
Współpraca z Norymbergą należy do wzorcowych, zarówno pod względem zakresu kontaktów, jak i ich intensywności.


Dotyczy:

- edukacji (wymiana młodzieży i kontaktów pedagogów);
- promocji (m.in. udział w imprezach targowych);
- kultury;
- transporu miejskiego;
- sportu;
- słuzby zdrowia;
- innych dziedzin (wspólpraca Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej, kontakty pomiędzy ogrodami zoologicznymi obu miast);
- współpracy władz.

W roku 2004 obchodzony był jubileusz 25-lecia partnerstwa Krakowa i Norymbergi, w roku 2006  jubileusz 10-lecia istnienia Domu Krakowskiego w Norymberdze oraz Domu Norymberskiego w Krakowie, zaś w roku 2009 - jubileusz 30-lecia a w 2014 - jubileusz 35-lecia partnerstwa obu miast.


Norymberga i Frankfurt nad Menem oferują mieszkańcom swych miast partnerskich - w tym Krakowowi - bezpłatne bądź ulgowe zwiedzanie instytucji kultury i miejsc rekreacji. W przypadku Norymbergi przywilej ten dotyczy wyłącznie grup zorganizowanych.


Adres Urzędu Miasta:
Stadt Nuernberg, Rathausplatz 2, D-90403 Nuernberg
tel. +49 911 231 5048 ; fax +49 911 231 5052 
e-mail: ib@stadt-nuernberg.de
www.nuernberg.de

Dom Krakowski w Norymberdze (Krakauer Haus):
Hintere Insel Schuett 34
D-90403 Nuernberg
tel. +49 911 224 120
e-mail: kontakt@krakauer-haus.de

Centrum Informacji o Krakowie i Biuro Podróży „Polenreisen"
Hintere Insel Schuett 34,
D-90403 Nuernberg
tel. +49 911 225 031;
e-mail: info@poleinreisen-nuernberg.de

Zobacz więcej w serwisie Kraków otwarty na świat

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego – odmienne zasady