BIP Archiwalny - A_DPSu (data archiwizacji: 2013-01-21, powód archiwizacji: Likwidacja jednostki zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/789/12 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Domu Pomocy Społecznej w Krakowie  os.Hutnicze 5

 

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Domu.Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.