Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Zawiadomienie o dzierżawie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Aleji Żubrowej

Działając zgodnie z Zarządzeniem Nr 1321/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości zlokalizowanej przy Alei Żubrowej 15 w Krakowie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat Partnerowi Prywatnemu wyłonionemu w Postepowaniu prowadzonym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w trybie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym, który będzie zarządzał, utrzymywał nieruchomość zabudowaną i prowadził w niej Centrum Edukacji Ekologicznej, podaje się do publicznej wiadomości wykaz wraz z załącznikiem graficznym, nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Załączniki


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
HUBERT KACPRZYK
Data wytworzenia:
2018-05-29
Data publikacji:
2018-05-29
Data aktualizacji:
2018-05-29
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-09-30 00:00:02
HUBERT KACPRZYK
 Przeniesiono do archiwum
2018-05-29 11:43:11
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2018-05-29 11:41:47
HUBERT KACPRZYK
 Edycja
2018-05-29 08:59:56
HUBERT KACPRZYK
 Publikacja