UWAGA WAŻNE!

W związku z awarią aplikacji nastąpiła czasowa zmiana sposobu publikowania Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w dotychczasowej formie. Zarządzenia z datą podpisania wcześniejszą niż 29-03-2019 r. są publikowane i dostępne poniżej, jednak zawarte tam informacje nt. statusu, realizacji i powiązaniach (uchylenia, zmiany dot. innych aktów) mogą nie być kompletne [+ zobacz więcej]. Zarządzenia z datą podpisania późniejszą niż 28-03-2019 r. są publikowane i dostępne na tymczasowej stronie [+ link].

 Wyszukiwarka
Numer
Tytuł
Data podpisania
1321
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej przy Alei Żubrowej 15 w Krakowie do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat Partnerowi Prywatnemu wyłonionemu w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie w trybie ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym, który będzie zarządzał, utrzymywał nieruchomość zabudowaną i prowadził w niej Centrum Edukacji Ekologicznej.
2018-05-25
Status aktu:
obowiązujące
Stan realizacji:
wykonano

 


 

W związku z awarią aplikacji od 02-03-2018 do 22-03-2018 Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa podpisane w tym okresie były publikowane na tymczasowej stronie [+ link].

Obecnie wszystkie zarządzenia są publikowane i dostępne poniżej, jednak dla zarządzeń z okresu awarii metadane są zgodne z datą publikacji po usunięciu awarii