Archiwum BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 28 CZERWCA 2019 r., o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16 w Krakowie (sala konferencyjna) zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych.

 

Zasady najmu lokali użytkowych oraz zasady przeprowadzenia aukcji określa zarządzenie Nr 2760/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wynajmowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

 

Oferty przystąpienia do aukcji, wg wzoru ustalonego ww. przepisami przyjmowane są do dnia 26 CZERWCA 2019 r. do godz. 1500 w Punkcie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16.

 

Wadium w wysokości określonej przez Organizatora postępowania w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji, płatne jest do dnia 26 CZERWCA 2019 r. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Nr 82 1020 2892 0000 5902 0590 1667. O dotrzymaniu terminu dokonania wpłaty wadium decyduje data wpływu środków finansowych na konto Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania aukcji w całości lub na poszczególne lokale, bez podania przyczyny – art. 701 § 3 kodeksu cywilnego.

 

Szczegółowe informacje dot. aukcji znajdują się na stronie www.zbk-krakow.pl 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
ANNA DROŻYŃSKA
Data wytworzenia:
2019-06-07
Data publikacji:
2019-06-07
Data aktualizacji:
2019-06-07