BIP Archiwalny - A_ZEOW (data archiwizacji: 2015-06-11, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXII/916/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 maja 2009 r.)
Dokument archiwalny
  Dział zamówień publicznych Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód     Bieżące zamówienia      - Ogłoszenia dotyczące zamówień na roboty budowlane,    - Ogłoszenia dotyczące zamówień na usługi,    - Ogłoszenia dotyczące zamówień na dostawy.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ogłoszenia o zawarciu umowy dla trybów: -negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę.