• Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze