Czym jest Karta Krakowska?

W skrócie: to przywileje dla osób zameldowanych na pobyt stały w Krakowie oraz tych, które płacą podatki w naszym mieście, pracując tym samym na jego rozwój. Program „Karta Krakowska” został wprowadzony uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lutego 2018 r. nr XCIV/2450/18.

 

Wydanie Karty jest bezpłatne, a wszystko można załatwić bez wychodzenia z domu. Aby otrzymać Kartę Krakowską należy założyć wniosek w formie elektronicznej (na stronie www.kk.krakow.pl)

lub w formie papierowej w wyznaczonych punktach. Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię opisaną imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy. Zdjęcie można również załączyć jako plik graficzny.

 

Komu przysługuje Karta Krakowska

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) są zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta,

2) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa ze wskazaniem Miasta Kraków jako miejsca swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód.

 

Do korzystania z Karty Krakowskiej uprawnione są także: dzieci osób, o których mowa powyżej, w wieku do 18. roku życia, oraz osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wieku do 18. roku życia, wychowawcy oraz dyrektorzy tych placówek.

 

Jak złożyć wniosek o Kartę Krakowską

Osoby niezameldowane na pobyt stały w Krakowie i rozliczające się w Krakowie, w trakcie składania wniosku okazują jeden z poniższych dokumentów:

• pierwszą stronę PIT z pieczątką urzędu skarbowego lub potwierdzeniem jego złożenia,

• pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru PIT (UPO) w przypadku składania deklaracji podatkowej w formie elektronicznej,

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.

 

Jak odebrać Kartę Krakowską

Kartę w formie plastikowej można odebrać w punkcie, w którym został złożony wniosek w formie papierowej oraz w Punktach Sprzedaży Biletów (PSB) w przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej. Kartę można odebrać w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o możliwości jej odbioru. Karty nieodebrane w terminie, o którym mowa powyżej, odbiera się w wyznaczonym Punkcie Sprzedaży Biletów MPK S.A. przy ul. Podwale 3/5.

Karta będzie ważna przez okres roku, licząc od dnia jej uzyskania tj. od dnia pozytywnej weryfikacji kompletnego wniosku. Dla osób ze stałym meldunkiem w Krakowie Karta będzie wydawana na czas nieokreślony.

 

Zniżki dla posiadaczy Karty Krakowskiej

W pierwszej kolejności Miasto Kraków wprowadza 20 % zniżkę na zakup biletów okresowych komunikacji miejskiej w I Strefie Biletowej, jak również bilety wstępu do miejskich galerii i muzeów. Posiadacze Karty Krakowskiej mogą liczyć również na specjalną ofertę podczas korzystania z usług komercyjnych i niekomercyjnych partnerów Karty Krakowskiej, których pełna lista znajduje się na stronie www.kk.krakow.pl.

W celu zakupu tańszego biletu wstępu do miejsc honorujących Kartę Krakowską należy okazać jeden ze spersonalizowanych nośników z ważnym statusem Karty Krakowskiej, wymienionych poniżej:

a) Karta Krakowska (wersja mobilna i plastikowa),

b) Krakowska Karta Miejska ze zdjęciem (wersja mobilna i plastikowa),

c) Krakowska Karta Rodzinna 3+ (forma plastikowa),

d) Legitymacja studencka Uczelni, które podpisały umowy z MPK S.A. w Krakowie, ponadto legitymacja wykorzystywana jest jako nośnik biletu Komunikacji Miejskiej (forma plastikowa),

e) Małopolska Karta Aglomeracyjna (wersja mobilna i plastikowa).

Szczegółowe zasady wydawania Karty Krakowskiej będą udostępnione na stronach internetowych www.kk.krakow.pl oraz http://www.krakow.pl//.

Zniżki obowiązują od 1 sierpnia 2018 r.

 

Zostań partnerem Karty Krakowskiej

Lista benefitów dla posiadaczy Karty Krakowskiej stale się wydłuża wraz z poszerzaniem grona o kolejnych partnerów Karty Krakowskiej. Właściciele księgarni, kawiarni, restauracji, galerii handlowych i prywatnych galerii sztuki, szkół językowych i wielu innych miejsc oferujących usługi i atrakcje dla mieszkańców miasta – to potencjalni partnerzy programu „Karta Krakowska”, który oferuje współpracę ze zaufanym partnerem, jakim jest Miasto Kraków. Jednocześnie marki podejmą w ten sposób inwestycję w rozwój dobrych relacji z mieszkańcami Krakowa.

 

Dlaczego warto zostać Partnerem Karty Krakowskiej?

- promujesz i zwiększasz rozpoznawalność własnej oferty,

- wspierasz i integrujesz się z lokalną społecznością,

- realizujesz politykę społecznej odpowiedzialności biznesu,

- możesz posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Kartę Krakowską”,

- oferta firmy/instytucji będzie udostępniona na naszej stronie internetowej oraz w innych materiałach promocyjnych dotyczących Karty Krakowskiej.

 

Aby zostać partnerem Karty Krakowskiej wystarczy wypełnić wniosek i zaproponować w nim ofertę dla beneficjentów Programu. Następnie przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa skontaktuje się z wnioskodawcą w celu uzgodnienia warunków realizacji oferty i zawarcia porozumienia.

 

Wniosek zamieszczony jest na stronie www.kk.krakow.pl

Wniosek można złożyć w Wydziale Spraw Społecznych przy ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pokój 305 lub przesłać mailem na adres: so.umk@um.krakow.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 12 616-19-81.

Szczegółowe informacje dla przyszłych Partnerów Karty Krakowskiej, zarówno komercyjnych i niekomercyjnych, dostępne są na stronie www.kk.krakow.pl w zakładce „Zostań Partnerem”.